Afdelingsvoorzitter Jorgo Van Ginneken verwelkomde de aanwezigen op de vierde debatavond van CD&V Kalmthout. Vanavond draait het rond ondernemen en winkelen in Kalmthout, nadat eerder ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen aan bod kwamen.

Kalmthout als bedrijfsvriendelijke gemeente…

Burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd voor lokale economie, schetste Kalmthhout als een bedrijfsvriendelijke gemeente. “Dat is een permanent streefdoel. In Kalmthout betalen ondernemers geen specifieke bedrijfsbelastingen. Als gemeente willen we aantrekkelijke winkelomgevingen creëren, zoals recent winkelcentrum De Beek. We bieden ook ruimte aan bedrijven. Zo kunnen we op de grens met Essen industriezone De Rijkmaker nog verder ontwikkelen, want Bosduin is ver vol.

De gemeente gaat in overleg met de ondernemersraad, bedrijvenverenigingen en handelaars en werkt aan een bedrijfsvriendelijke dienstverlening via een ondernemersloket. Communicatie blijft belangrijk, zeker bij wegwerkzaamheden, net als voldoende parkeerplaatsen en een goed parkeerbeleid met o.a. blauwe zones.

Als gemeente investeren we ook in Gitok, omdat deze domeinschool voor wetenschap en techniek, werknemers voor de lokale economie af kan leveren. De gemeente heeft ook oog voor sociale tewerkstelling, organiseert met buurgemeenten een jobbeurs en bekijkt de mogelijkheden om een ruimte te bieden voor co-working.”

 Strategisch plan detailhandel

“Samen met lokale handelaars en de Provincie Antwerpen maakten we een analyse van de sterke en zwakke punten van de detailhandel Kalmthout. Zo hebben we kernwinkelgebieden afgebakend.  De gemeente creëert het kader en de handelaars moeten de bal binnenkoppen door nog beter samen te werken. 

In Heide vormen de Heidestatiestraat en het Willy Vandersteenplein een kernwinkelgebied. Winkelcentrum De Beek, met daarbij enkele winkels rond het kruispunt, omvat alles samen een 60-tal handelspanden. Langs de Kapellensteenweg en in de wijken Achterbroek en Nieuwmoer stimuleren we de komst van winkels door ook daar subsidies te geven.  Om leegstaand tegen te gaan, heft de gemeente een belasting. Per jaar loopt dat bedrag op.”

 Actiepunten

“De gemeente wacht niet meer af, maar denkt actief mee na over wat er met panden in kernwinkelgebieden die leegkomen kan gebeuren. We willen handelaars stimuleren om nog meer samen te werken, zoals recent Unizo-Kalmthout ‘Kwinkelen’ lanceerde (= ik winkel in Kalmthout). Een samenwerking die er gekomen is vanuit de gesprekken met de gemeente over ons plan rond detailhandel. Drie winkels hebben reeds subsidies ontvangen.”

 Danny Van Assche, de nieuwe gedelegeerd bestuurder van UNIZO

“UNIZO is een organisatie van, voor en door zelfstandige ondernemers met de bedoeling om elkaar te versterken. We zijn een onafhankelijke organisatie, omdat we zoveel mogelijk mensen willen overtuigen om handelaars te steunen. UNIZO zit als belangenorganisatie verankerd in heel het land via een 270-tal lokale afdelingen. Op tien jaar tijd zijn er 300.000 adviesvragen beantwoord. We begeleiden ondernemers van een eerste idee tot het stoppen van een zaak.”

  “Denk globaal, koester lokaal heet het memorandum van UNIZO. Daarbij vertrekken we vanuit 5 prioriteiten:

  1. Efficiënte samenwerking: samenwerking en overleg met gemeente is het allerbelangrijkste wat een ondernemer nodig heeft. Bijvoorbeeld duidelijke communicatie bij wegwerkzaamheden.

  2. Vlotte bereikbaarheid: Vlamingen parkeren liefst binnen… samen nadenken over bereikbaarheid.

  3. Bedrijvige kernen: goede zaak om kernwinkelgebieden te maken. ’t Is nodig om activiteiten te clusteren, maar een leegstaand pand moet niet noodzakelijk ingevuld worden met wat er vroeger was. Je moet wel zorgen voor bedrijvigheid in die kern. Dat kan ook door een vrije beroeper, een overheidsdienst of zelfs kleinschalige productiebedrijven (maakbedrijven).

  4. Ademruimte om te ondernemen: steeds moeilijker voor bedrijven om ruimte te vinden. Duw ze als gemeente niet weg, maar werk samen.

  5. Faire fiscaliteit: veel gemeenten hebben ‘pestbelastingen’, puur gericht op bepaalde activiteiten. Fijn te horen dat ze in Kalmthout niet bestaan.                 

Danny Van Assche : "Veiligheid is ook een issue dat steeds meer leeft bij ondernemers. Net als netheid en het bestrijden van zwerfvuil. Over die thema’s moet je als gemeente durven mee nadenken. Elke gemeente moet toeristische troeven uitspelen, maar daar is Kalmthout al goed mee bezig. Als lokale overheid moet je trachten ‘administratieve overlast’ te beperken. Ondernemers moeten heel veel administratie doen, ook voor gemeente. En nog een laatste tip: gemeenten nemen soms goedbedoelde initiatieven, maar let op dat die niet voor oneerlijke concurrentie zorgen met lokale handelaars.”

Debat

Na de presentatie volgde nog een geanimeerde discussie onder meer over hoe e-commerce kansen kan bieden aan lokale handelaars en waarom UNIZO geen voorstander is van statiegeld op blikjes en plastic flessen…

  • Economie
  • Consumentenzaken

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.