Zes projecten geselecteerd voor wijkbudget

De voorbije maanden konden inwoners van de heidegemeente voorstellen uitwerken op maat van hun wijk. Dat leverde 153 voorstellen op, waarop de mensen konden stemmen. Dat gebeurde in het kader van het participatietraject ‘Denk mee voor Kalmthout’. 1702 bewoners brachten hun stem uit. Uit de projecten met de meeste stemmen werd nu per wijk een selectie gemaakt en er is ook een overkoepelend project gekozen voor heel de gemeente. Die kunnen elk rekenen op € 10.000 om de voorstellen verder uit te werken.

Lukas Jacobs is als burgemeester bevoegd voor participatie : “Er is een analyse gemaakt van de stemmen en op basis daarvan zijn de budgetten verdeeld. Niet elk project of voorstel is onmiddellijk uitvoerbaar. Het moet immers passen binnen het vooropgestelde budget en gerealiseerd worden binnen deze bestuursperiode. Er zijn ook drie wijken met voorstellen rond verkeersveiligheid en mobiliteit vastgelegd. Die moeten uiteraard door de indieners verder uitgewerkt worden samen met de bevoegde schepen en de mobiliteitsdienst. Dat gaat niet alleen om het beschikbare wijkbudget, maar vooral de visie daarover moet samen verder uitgewerkt worden.”

In Achterbroek gingen de meeste stemmen naar het plan voor een dorpshuis of ontmoetingsruimte. Drie voorstellen die hiermee verband houden, leggen we samen. De indieners kunnen het budget aanwenden om samen tot een gedragen project te komen. Dit waren de voorstellen : een overdekt terras met uitzicht over de Achterbroekse weilanden (47 stemmen), een generatiepleintje naast de parochiezaal (47 stemmen) en een ‘dorpshuiskamer’ als testfase voorafgaand aan de oprichting van een dorpshuis (40 stemmen).

De wijk Centrum behaalde de meeste stemmen van alle voorstellen. 65 bewoners stemden zo voor een verkeersveilige inrichting van het kruispunt Foxemaatstraat - Driehoekstraat - Heikantstraat. “Die uitdaging ligt al even op tafel. Er werden recent kant-en-klare voorstellen uitgetekend door de mobiliteitsdienst. Het is er vaak erg druk op het kruispunt, met heel wat fietsers van de scholen en het sportpark in de buurt.  Samen met de indieners en de andere betrokkenen wordt nu een concreet plan verder uitgewerkt en gerealiseerd”, zo weet Lukas Jacobs.

Verkeersveiligheid staat ook bovenaan in de wijk Heuvel-Dorp. Met 33 stemmen staat het voorstel voor een fietsstraat in de Verbindingsstraat door de Kalmthoutse heide bovenaan. Lukas Jacobs : “Ook hier wordt het voorstel met de indiener verder overlegd. Het is nuttig om in deze de bewoners aan beide zijden van het gebied, dus ook van Kalmthout-Hoek, te betrekken. Een fietsstraat van 5 km is niet evident, maar er zijn ook andere manieren voor beter toezicht op de vergunningshouders. Zo hebben we alvast de kostprijs opgevraagd voor het plaatsen van een ANPR-camera. Zo kunnen we feilloos de toegelaten nummerplaten controleren en handhaven. Die vergunningen worden jaar na jaar strenger aangepakt.”

In Nieuwmoer werden een aantal zeer concrete voorstellen door de bewoners naar voor geschoven. "De indieners vragen naar bijkomende zitbanken, voetbalgoaltjes op de pleintjes en ook blikvangers in de strijd tegen het zwerfvuil. Het is aan hen om dat verder uit te werken nu”, vertelt de burgemeester.

Ook in de wijk Heide scoorde verkeersveiligheid hoog. “Er is een stevig uitgewerkt pleidooi voor een globaal verkeersplan voor de woonwijk Dennendael, tussen de Beauvoislaan en de grens met buurgemeente Kapellen. 45 bewoners gaven hier hun voorkeur aan. Het wijkbudget kan hier gebruikt worden om dat concreet te maken, in overleg met de gemeente.” Het voorstel van een fietstunnel in Heide kreeg evenveel stemmen. “Maar dan spreken we al snel over enkele miljoenen euro en dat past uiteraard niet binnen de timing en budget van dit participatietraject”, zegt Lukas Jacobs.

Naast de 5 Kalmthoutse wijken werden ook 19 ‘overkoepelende’ voorstellen uitgewerkt, die voor heel de gemeente van toepassing zijn. Het voorstel van Patrick De Bondt voor het planten van wilde bloemen in de bermen overtuigde 48 bewoners en stond zo bovenaan deze lijst. De indiener kan nu aan de slag om samen met de groendienst zijn voorstel concreet te maken.

“De eerste editie van dit participatietraject kende dus heel wat voorstellen en reacties. Het geeft de mensen in Kalmthout de kans om positieve projecten uit werken voor de uitbouw van een sterke wijk. De bewoners hebben gestemd en nu is het aan de indieners om aan de slag te gaan. We zijn benieuwd naar de resultaten”, besluit de burgemeester.

 

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.