De oude atletiekpiste aan het station van Kalmthout is nu een bufferbekken voor de opvang van regenwater. Het is één van de verschillende maatregelen tegen de wateroverlast in de buurt.

“De klimaatverandering zorgt voor meer intense regenbuien”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Daarom blijven we investeren in maatregelen tegen wateroverlast in Kalmthout. Recent werden daarvoor een aantal werken uitgevoerd. Naast de verschillende bestaande bufferbekkens en wadi’s voorzien we de volgende jaren zo nog extra ruimte voor de opvang van overtollig regenwater”.

Extra buffering

Schepen van openbare werken Jan Oerlemans :  “De oude atletiekpiste aan het station van Kalmthout is nu een bufferbekken. Ongeveer één hectare is er tot een halve meter afgegraven in de vorm van een kom. Met dit bijkomend overstromingsgebied is er bij hevige regen nu extra ruimte voor water. Zo zorgen we ervoor dat het regenwater gemakkelijker wegtrekt uit de naastliggende woonwijk. Die ligt lager en zo is er wateroverlast bij zwaar onweer.”

Fietscrossparcours

Het ganse terrein zal nu worden ingezaaid met gras en ook met mooie bloemen rond het water. “Voor de kinderen is er met het overtollig zand een fietscrossparcours aangelegd. Dat ligt valk naast het pad doorheen het gebied. Het is een initiatief op vraag van de jeugdraad”, aldus Jan Oerlemans.

Achter OCMW

“Een volgende maatregel voor de aanpak van de wateroverlast langs de Dorpsbeek is de aanleg van een groot opvangbekken, achter het OCMW-gebouw en de Standaertlei”, zo vertelt Lukas Jacobs. “Daarvoor hebben we alvast de nodige budgetten ingeschreven. We maken nu werk van de grondaankoop en het verder concretiseren van deze plannen. Dit is een zeer belangrijke ingreep tegen de wateroverlast daar.”

Brasschaatsteenweg

In Achterbroek werd de voorbije maanden de riolering aan de Brasschaatsteenweg aangepast voor de snellere afvoer van overtollig water bij hevige regenbuien. Schepen Jan Oerlemans : “Dit en vorig jaar was het ook daar een paar keer prijs bij onweersbuien. Daarom werd een bijkomende afvoerleiding voorzien naar het achterliggend landbouwgebied. De riolering werd ook aangepast zodat het overtollig water bij overdruk sneller wordt verdeeld over de beschikbare capaciteit in het gescheiden rioleringsstelsel.”