Mensen met een auditieve beperking, slechthorend of doof, krijgen van de gemeente Kalmthout 3 gratis venstermondmaskers. Ze zijn immers voor hun communicatie afhankelijk van liplezen en het volgen van de mimiek. Met de standaardmondmaskers lukt dit niet. Doven en slechthorenden kunnen deze maskers zelf verspreiden onder hun netwerk. De venstermondmaskers werden speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan deze moeilijke communicatie.

Herbruikbaar

De maskers worden over een maand geleverd en zullen worden verdeeld via het OCMW en het dienstencentrum. Zowel mensen met een auditieve beperking die in een thuissituatie verblijven als in een voorziening kunnen de venstermondmaskers ophalen. Ook de loketmedewerkers van de gemeente en het OCMW zullen er één ter beschikking krijgen. De venstermondmaskers zijn herbruikbaar en van goede kwaliteit. Met de aankoop van 1000 venstermondmaskers investeert de gemeente Kalmthout zo € 6100. Het initiatief werd opgepikt binnen het schepencollege en de gemeenteraad en werd unaniem goedgekeurd.