Kalmthoutenaar kan mee investeren

De gemeente Kalmthout stelt de daken van verschillende gemeentelijke gebouwen ter beschikking voor nieuwe zonnepanelen. Burgercoöperatie Ecopower legt de panelen en de Kalmthoutenaren kunnen het ganse project mee financieren.

Meer hernieuwbare energie

Silke Lathouwers, schepen van milieu : “We hebben als gemeente al op verschillende gemeentelijke daken zonnepanelen liggen, zoals op het zwembad en het gemeentehuis. Alles samen zo’n 230 panelen. Maar we willen in Kalmthout meer investeren in duurzame energie. Daarom stellen we nu bijkomende daken ter beschikking van 9 gemeentelijke gebouwen, samen goed voor 1130 bijkomende zonnepanelen.

De zonnepanelen op het dak van het gemeentelijk zwembad

Daken gemeentelijke gebouwen

Op daken van de school Gitok Bovenbouw is plaats voor 600 panelen, op de bibliotheek en de KSK-kantine in het sportpark komen er telkens een 50-tal en het gebouw van de gemeentelijke werkplaatsen in de KMO-zone Bosduin biedt ruimte voor een 100-tal zonnepanelen. Ook op de sporthal van Achterbroek en op de daken van enkele basisscholen wordt daarvoor ruimte voorzien.

Alles samen goed voor 1130 bijkomende zonnepanelen. Dat is een forse inspanning voor meer hernieuwbare energie in Kalmthout. Hierdoor wordt jaarlijks zo’n 370.000 kWh geproduceerd. Dat staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 115 gezinnen en een daling van de CO2-uitstoot in Kalmthout met 150 ton/jaar.

De daken van de schoolgebouwen van Gitok Bovenbouw bieden plaats voor 600 bijkomende zonnenpanelen

Ecopower

De gemeente legt de zonnepanelen niet zelf. “Ecopower, een burgercoöperatie, financiert, legt en doet het onderhoud van de installaties”, vertelt Silke Lathouwers. “In ruil geniet de gemeente van een goedkopere prijs voor de groene stroom voor deze gebouwen.”

Bovendien kan de Kalmthoutenaar mee investeren in de aanleg ervan. “Mensen kunnen een aandeel kopen bij de burgercoöperatie Ecopower voor € 250, waarmee ze hun steentje bijdragen aan het project en het zo mee financieren. Ecopower voorziet jaarlijks een winst van 2 à 3% op het aandeel. Hiermee geef je als burger ook mee het signaal dat je voluit kiest voor duurzame energie. Ook zij die zelf geen zonnepanelen kunnen leggen, door onvoldoende beschikbare ruimte of te weinig zonlicht, kunnen zo toch mee investeren in de aanleg van zonnepanelen. Met een aandeel kan je ook Ecopower kiezen als energieleverancier van uw groene stroom. Samen gaan we zo voor een duurzamer Kalmthout.”