Wies Neys-Peeters

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen, Gemeenteraadslid

  • Geboorteplaats:

    Essen

Ik ben Wies Peeters, geboren in Wildert en woon sinds 1983 samen met mijn man, Robert Neys, in de Bloemstraat te Achterbroek, Kalmthout.

Door onze 5 zonen, die allen actief waren bij de chiro en de voetbal, zijn we met veel plezier 14 jaar Mejoca-kok geweest en zijn we heel betrokken bij de voetvalvereniging KAVV, waarvan mijn man ondertussen voorzitter is. Ik geniet van een stevige wandeling, een uitstap met familie of vrienden, spelletjes met de kleinkinderen, een babbeltje met de buren, neem graag deel aan de KVLV-werking, hou van het organiseren van activiteiten in ons dorp en onze buurt en van het werken in ons bloementuintje.

Als regelmatige fietser vind ik het belangrijk om met ons bestuur te blijven ijveren voor veilige fietspaden en de opties te onderzoeken om trage wegen in te richten als alternatieve fietspaden. Naast de fietspaden vind ik dat ook het openbaar vervoer de nodige aandacht moet blijven krijgen. Zo ijver ik al lang mee voor een rechtstreekse busverbinding naar Klina. Daarom ben ik blij dat we met onze geleding van de vrouwen, de aanzet hebben gegeven om hiervoor een project op te starten. Ik hoop dat na de laatste onderhandelingen het licht op groen kan gezet worden en dat deze busverbinding er dit jaar nog komt.

Bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heb ik als gemeenteraadslid geleerd dat de dorpskernen de voorkeur genieten voor bebouwing zodat school, kinderopvang, winkel, openbaar pleintje, horeca en openbaar vervoer op wandelafstand te bereiken zijn en dat de open ruimten bewaard blijven voor de landbouw. Daardoor kunnen we ook inzetten op gemengde woonvormen, waar verschillende doelgroepen kunnen wonen en zo kunnen we kansen bieden aan gezinnen, alleenstaanden, personen met woonbegeleiding, ouderen om in eigen omgeving te kunnen wonen in een levendige dorpskern.
Vanuit mijn sociale bewogenheid heb ik als OCMW-raadslid de werking van het OCMW van nabij gevolgd en wil ik me engageren om na het samengaan van het OCMW en de gemeente, de sociale projecten op te volgen en mee te behartigen.

Vanuit de schoolraad van Berkenbeek en de bestuurscommissie van Gitok volg ik de evoluties op in het onderwijs en heb ik veel interesse in een “Brede School” werking en het “duaal leren”, dat volgend jaar van start gaat. In mijn werk bij VDAB als bemiddelaar wijk-werken, zie ik dat er nood is aan tewerkstellingsprojecten en een laagdrempelig lokaal aanspreekpunt voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers en wil ik me blijven inzetten om hieraan tegemoet te komen.

Ook wordt er veel ingezet op de digitale dienstverlening. Tegelijk stel ik vast dat deze manier van werken niet voor iedereen gepast is. De weg vooruit is voor mij achteruit kijken of iedereen meerijdt op de digitale snelweg. De digitale dienstverlening toegankelijk maken voor hen die niet (meer) kunnen volgen en waar nodig ook nog de persoonlijke dienstverlening behouden.
Ik wil me de komende 6 jaar graag inzetten voor :

- Een rechtstreekse bus naar Klina, maar ook naar de gemeente Wuustwezel en de haven van Antwerpen.

- Gemengde woonprojecten in de dorpskernen met een ontmoetingspleintje en woningen voor gezinnen met kinderen, alleenstaanden, personen met woonbegeleiding, jongeren, ouderen ... 

- Sociale terwerkstellingsprojecten voor werkzoekenden zoals kluswoningen, sociaal restaurant, gemeenschapstuin enz.

- Herinrichting van het kruispunt te Achterbroek, fietspaden langs de gewestwegen en trage wegen als alternatieve fiets-en wandelpaden. 

- Inrichten van speelpleintjes met natuurlijke materialen en initiatieven die inwoners tot meer beweging aanzet. 

- Dorpshuis tin Achterbroek met een laagdrempelig, gevarieerd aanbod voor jong en oud.

- De uitbouw van de welzijnscampus in het huidig OCMW-gebouw op Heuvel.

- De inventarisatie van de kerkhoven en het cultureel erfgoed.

- Het onderhoud van de oorlogsmonumenten en de herdenking van de wereldoorlogen.

Mijn grootste dromen voor Kalmthout tegen 2030 zijn :

- Dat Kalmthout bruisende buurten heeft met woonprojecten waar ouderen naast gezinnen met kinderen, mensen met woonbegeleiding, alleenstaanden ... wonen. Waar de school de spil vormt van de buurt. De school heeft o.a. een ontmoetingspleintje, baby- en peuteropvang, een schooltuin, ateliers, een restaurant, een muziekklas, een turnhal, een speelbos, een computerlokaal en werkt samen met de plaatselijke sport-, jeugd-, toneel-, ouderen- en welzijnsverenigingen, landbouwers, handelaars, ondernemers, vrijwilligers die graag hun kennis willen doorgeven aan de kinderen. De infrastructuur kan gedeeld worden, de kinderen kunnen zich ruimer ontplooien en de buurt wordt op een spontane manier een levendige buurt met zorg voor elkaar.

- Dat door overheidsmaatregelen het vrachtverkeer efficiënter georganiseerd is, dat er een uitgebreider openbaar vervoersnetwerk is, dat er in overleg met de landbouwers meer trage wegen zijn om te fietsen en te wandelen, zodat de dorpskernen veiliger zijn. 

- Dat er nog vele buurt- en straatfeesten georganiseerd worden.

- Dat de kerken een culturele of sociale invulling hebben gekregen met behoud van de gebouwen. 

- Dat het cultureel erfgoed bewaard wordt. 

 

 

 

 

 

De Weg Vooruit >> betekent voor mij :

- Dat we behouden wat goed is.

- Dat we zoeken naar mogelijkheden om gemengde woonvormen in de dorpskernen te ontwikkelen.

- Dat we de buurten, ondernemers, organisaties meer betrekken bij de werking van de scholen. 

- Dat we het vereningingsleven, de buurt- en straatfeesten met zijn vele vrijwilligers blijven ondersteunen. 

- Dat de premies en tegemoetkomingen ook diegenen bereiken die op de achtergrond leven en dikwijls zelf niet op de hoogte zijn voor welke maatregel ze in aanmerking komen. 

- Dat we als organisatie mee zijn met de digitale evoluties, dat we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners computervaardigheden verwerven, maar dat we erover waken dat de dienstverlening en info toegankelijk blijft voor hen die niet (meer) mee zijn.  

Folder : Ons engagement voor Kalmthout De voorbije jaren is er opnieuw heel wat gerealiseerd in Kalmthout. De CD&V-mandatarissen…

Lees meer

De leden van CD&V in Kalmthout hebben de lijst met de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. De ploeg van…

Lees meer

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.