NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°6 - 15/01/2012
 
 

Nu woensdag : Wouter Beke in het Strijboshof

CD&V-Kalmthout nodigt iedereen uit voor haar nieuwjaarsreceptie die plaats heeft op woensdag 18 januari om 20u in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69. Iedereen is daarbij van harte welkom. Hoofdgast is algemeen CD&V-voorzitter Wouter Beke, die in zijn toespraak terugkijkt op de vorming van de federale regering en in het bijzonder zal vooruitkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

CD&V is in Kalmthout volop bezig met de voorbereiding van deze 6-jaarlijkse gemeentelijke stembusslag. Daarvoor staan verschillende nieuwe kandidaten klaar, die ook al zullen aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie. In maart wordt de volledige lijst van CD&V-Kalmthout voorgesteld. Daarna wordt het CD&V-verkiezingsprogramma afgewerkt. Daarin zal veel aandacht zijn voor de nieuwe uitdagingen waar Kalmthout voor staat. Vooral de verkeersveiligheid, het betaalbaar en aangepast wonen en het versterken van het groene karakter in Kalmthout zal daarin veel aandacht krijgen.

Nieuwe investeringen in Beleids- en budgetnota 2012

Ook voor het laatste jaar deze bestuursperiode werkte het schepencollege een beleids- en budgetnota uit. Daarin staan alle investeringen, werken en plannen die nog dit jaar door de gemeente worden in gang gezet. "De laatste gemeenteraad van het jaar wordt de nota telkens samen met de begroting voor het nieuwe jaar besproken en goedgekeurd", zegt schepen van financiën Maarten De Bock. "De begroting bevat alle in- en uitgaven voor de gemeente, zowel voor de dagelijkse werking als voor de éénmalige investeringen. Het is hét beleidsdocument bij uitstek waarmee de raad, het schepencollege en de administratie een heel jaar aan de slag kan."

Burgemeester Lukas Jacobs vult aan : "De beleidsnota zelf bevat de volgende inhoudelijke hoofdstukken : wonen, lokale economie, verkeer, openbare werken, ruimtelijke planning, welzijn, veiligheid, milieu, onderwijs, sport, cultuur, jeugd en organisatie. Dit jaar wordt zo voor het eerst geïnvesteerd in de aanleg van het nieuwe sportpark Heikant. De begroting voorziet daarvoor een eerste schijf van 2,5 miljoen euro. Andere projecten zijn : de verkavelingsplannen Rozeneind achter het gemeentehuis, de ontwikkeling van de KMO-zone Rijkmaker in Nieuwmoer, nieuwe fietspaden, AED-toestellen voor automatische hartmassage in elke wijk, de bouw van de brandweerkazerne, een 'pamperpremie', nieuwe gebouwen voor Gitok 1, een opsmuk van het Bijenteeltmuseum en leuke speeltoestellen op de gemeentelijke speelterreintjes."

Het hele document met de tekst en cijfers over de plannen van 2012 vind u hier: http://kalmthout.cdenv.be/nieuws/nieuwe-investeringen-in-beleids-en-budgetnota-2012


Nieuwe sportvloer in sportzaal Achterbroek

Er wordt in 2012 werk gemaakt van de verdere vernieuwing van de sportzaal van Achterbroek. De gemeente zorgt er voor een nieuwe sportvloer, die na 25 jaar aan vervanging toe is. Gust Van Loon, schepen van sport : "Mede op vraag van volleybalclub Fixit wordt een 'vlakelastische' sportvloer aangelegd. Daardoor verhoogt de veerkracht bij het sporten en lopen de sporters ook minder blessures op. De nieuwe vloer wordt zowel gebruikt voor volleybal, tennis, gymnastiek en de schoolsport. De gemeente kan voor deze nieuwe vloer rekenen op Vlaamse subsidies. Zo wordt 50% van de investeringskost betaald door de Vlaamse overheid. De totale kost is € 65.000, waarvan de helft dus wordt gesubsidieerd." Ook de douches en het sanitair worden in de loop van het jaar vernieuwd. Daarvoor is een bedrag van € 35.000 in de begroting opgenomen.


Kalmthouts woonbeleidsplan legt prioriteiten vast

"Het eerste Kalmthouts woonbeleidsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad", zegt burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd voor Wonen : "Daarin staan de 4 prioriteiten waar de volgende jaren aan zal verder gewerkt worden : het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie rond wonen,  het verstrekken van basisinformatie op het vlak van wonen, het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en het uitbreiden van het aanbod betaalbare woningen. De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Kalmthout ligt al langer vast : we zijn een landelijke gemeente, met een rustig woongebied in een groen kader en met een groot aandeel landschappelijk en ecologisch waardevolle groene ruimten, met veel plaats voor ontspanning en recreatie. Dat is dé identiteit van Kalmthout en die wensen we verder te versterken."

‘Wonen’ is in deze visie een erg belangrijk thema geworden. De gemeente is dan ook de regisseur van het lokaal woonbeleid. Kalmthout nam hierin de voorbije jaren alvast de nodige actie. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2006) werden verregaande initiatieven genomen om de bouw van sociale woningen in nieuwe verkavelingen te stimuleren.

Lukas Jacobs "Als één van de enige gemeenten in Vlaanderen werden strenge voorwaarden opgelegd aan de aanvragen van private verkavelaars. De gemeente is er ondertussen ook in geslaagd om haar eigen reglementering in de eerste grote verkaveling te implementeren. De vergunning voor Kerkeneind-West is afgeleverd en de plannen bevatten 65 nieuws sociale woningen, de helft van het geheel. Daarmee is aangetoond dat deze doorgedreven methodiek ook in de praktijk en in overleg met de private verkavelaars haalbaar is. De volgende jaren volgen gelijkaardige dossiers in alle wijken van Kalmthout. Daarmee zal niet alleen het woonaanbod globaal verhogen, ook het aanbod van sociale huisvesting zal blijven stijgen. De beleidskeuze van meer sociale en bescheiden woningen in Kalmthout wordt daarmee gerealiseerd."

De gemeente Kalmthout is ook toegetreden tot de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid: IVLW Noord. Die werkt vooral beleidsondersteunend en stroomlijnt de verschillende huisvestingsinitiatieven in de noord-Antwerpse regio. "Zowel het lokaal woonoverleg als de IVLW-werking zorgen voor een betere betrokkenheid van alle actoren en een goed inzicht in ieders rol in het woonbeleid. Tegelijk zorgt IVLW voor een goede ondersteuning van de lokale huisvestingsambtenaar, die het nieuwe woonloket verder vorm moet geven. Dat vormt een belangrijke uitdaging", zo zegt de burgemeester.

Hier kan u het volledige document nalezen: http://kalmthout.cdenv.be/nieuws/kalmthouts-woonbeleidsplan-legt-prioriteiten-vast-tot-2013


Veel volk op nieuwjaarsreceptie van de gemeente

Het nieuwe jaar in Kalmthout wordt door de gemeente traditioneel ingezet met een nieuwjaarsreceptie voor alle medewerkers, gevolgd door een gezellige nieuwjaarsdrink op het Kerkeneind voor heel de bevolking.  Beide evenementen brengen telkens heel wat volk op de been.

De nieuwjaarsreceptie brengt de vele medewerkers en vrijwilligers samen van alle gemeentelijke diensten. Zowel leerkrachten uit het onderwijs, de brandweer, gepensioneerde medewerkers, adviesraden, OCMW,... komen er samen om elkaar een goed nieuw jaar te wensen. Burgemeester Lukas Jacobs keek in zijn toespraak terug op het voorbije jaar. Voor hem was 2011 het jaar 'van water en vuur'. De heidebrand, het werk van de grenspyromaan met de autobranden en nog heel wat fairs divers uit 2011 werden rond het thema met elkaar in verband gebracht. Aansluitend werden de medewerkers met 25 en 35 jaar dienst gehuldigd, samen met de recent gepenioneerden.

De eerste zondag van het jaar was het dan verzamelen geblazen op het Kerkeneind, voor het gemeentehuis. Veel volk zakte af naar de gezellige bijeenkomst, buiten op straat. De verenigingen verkochten hartelijke dranken en spijzen, de harmonie fleurde de boel op, de vuurtjes zorgden voor de warmte en met het groot scherm kon iedereen live het veldrijden met Kevin Pauwels volgen. Een initiatief werd gesmaakt. Het jaar werd zo zeer gezellig ingezet in Kalmthout.


Veldritkampioen Wietse Bosmans gehuldigd

'Verloren maandag' werd opnieuw een 'Gewonnen maandag' in Kalmthout' met de huldiging van Belgisch kampioen vedrijden bij de beloften Wietse Bosmans. De Kalmthoutenaar zorgde ervoor dat de traditie kon verdergezet worden na de successen van de veldrijders in de heidegemeente de voorbije jaren. Omringd door veel familie, vrienden en supporters keek Wietse terug op het verloop van de wedstrijd, de dag voordien in Hooglede-Gits. Aanvankelijk geraakte hij niet van z'n concurrenten af. Maar naar het einde van de wedstrijd kwam Wietse alleen vooraan en reed hij wat later als kersvers kampioen over de streep.

In Kamthout zijn ze ondertussen gewoon om dergelijke vieringen te organiseren in de raadzaal van het gemeentehuis. Het is de 5de keer op rij dat er een Kalmthoutenaar Belgisch kamioen wordt in het veldrijden, telkens bij de junioren en beloften. En met de wereldtitels van Kevin Pauwels en Zdenek Stybar erbij is het sinds 2002 de 9de keer dat Kalmthout de trui kan vieren na een WK of BK. Indrukwekkende cijfers. Wietse Bosmans verklaarde deze successen door de 'vruchtbare Kalmthoutse bodem'.

Kalender

donderdag, 12 oktober, 2017
Fractie OCMW
maandag, 16 oktober, 2017
OCMW-raad
dinsdag, 17 oktober, 2017
Bestuur CD&V