NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°4 - 04/12/2011
 
 

CD&V bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen

In Kalmthout zullen de lokale afdelingen van CD&V en N-VA niet als kartel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012. Voorzitter Maarten De Bock : “Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 vormden we nog een kartellijst.  Die behaalde een ruime meerderheid van 16 op 25 zetels, met 14 zetels voor CD&V. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht zijn beide partijen nu overeengekomen om niet als kartel naar de kiezer te trekken. De bereidheid tot samenwerking geldt nog steeds, maar CD&V beschikt over teveel goede en gemotiveerde kandidaten om nog langer samen één lijst te vormen.” CD&V is volop bezig met de lijstvorming.  Het partijbestuur duidde ondertussen burgemeester Lukas Jacobs aan als lijsttrekker. Er boden zich ondertussen heel wat kandidaten aan voor de CD&V-lijst. Die wordt in het voorjaar van 2012 voorgesteld. Met een team van 25 kandidaten, jong en oud, nieuw en ervaren, zal CD&V zo opnieuw naar de kiezer trekken voor 6 jaar bestuur in Kalmthout.

Gemeente in beroep tegen bouwvergunning Kinderwelzijnstraat

De gemeente Kalmthout heeft op twee fronten een beroep ingesteld tegen de provinciale bouwvergunning voor de bouw van 11 woningen in het bos op de hoek van de Kinderwelzijnstraat en de Putsesteenweg. De aanvrager kreeg vanwege de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen daarvoor een bouwvergunning. De gemeente Kalmthout weigerde eerder dezelfde aanvraag, daarin ondersteund door een resem negatieve adviezen vanuit de bevoegde administraties, de gemeentelijke commissie Gecoro en vele bezwaarschriften van de omwonenden. Voor de gemeente strookt de aanvraag hoegenaamd niet met de goede ruimtelijke ordening die zij voor ogen heeft in het bosrijke gebied. Daarom werkt de gemeente aan de opmaak van een RUP ’Woonbossen’, dat het behoud van het groene karakter in de omgeving nastreeft. Om de provinciale vergunning aan te vechten trekt de gemeente nu naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De advocaat van de gemeente heeft tegelijk ook een procedure ingeleid bij rechtbank waarbij de onwettigheid van de vergunning wordt aangetoond. Begin 2012 wordt daarin een eerste uitspraak verwacht. Deze procedure heeft er alvast toe geleid dat de verkavelaar niet start met de bouwwerken, in afwachting van de uitspraak door de rechter.


Plechtige ‘inglijding’ van glijbaan

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar op 18 november was het zover. Samen met de burgemeester en enkele schepenen mochten de leden van de kindergemeenteraad voor het eerst door de glijbaan aan het gemeentelijk zwembad. Als allereerste kropen ze de trap op om met een leuke vaart doorheen de groene polyester buis te stromen. Onderweg genoten ze van een doorzichtig deel van de buis en de ‘daglichtringen’ zorgden voor een kleurrijke sfeer alvorens men in de uitglijbaan terecht komt. Zo’n 700 bezoekers kwamen langs tijdens de Kalmthoutse zwembaddagen en genoten van de nieuwe attractie.


Werken aan Sportpark van start

Na lange voorbereidingen zijn de eerste werken van start gegaan aan het Sportpark aan de Heikantstraat. Een kraan maakte er brede gleuven over de ganse lengte van het 8,5 ha grote terrein. Velen dachten daarbij aan de aanleg van de drainage voor de sportterreinen. Echter, zover is het nog niet. Het betrof een archeologisch onderzoek door een gespecialiseerde firma. Dit onderzoek was een voorwaarde vanwege de Vlaamse overheid alvorens de echte werken kunnen beginnen.

Sportschepen Gust Van Loon : ”Daarmee kan stilaan gestart worden met de effectieve aanleg van de 4 voetbalterreinen, de atletiekpiste, de grote parking en de centrale weg. De ingang komt aan de vernieuwde Heikantstraat. Tussen de voetbalvelden in wordt een gebouw geplaatst met ruimte voor kleedkamers op het gelijkvloers en kantineruimte op de verdieping. KSK zal daarmee beschikken over een nieuwe thuishaven. De Heibos-spelers komen ook trainen op de nieuwe velden, maar de club verkiest de wedstrijden te blijven spelen op hun terrein in Heide...

Lees meer ›


Nieuwe gebouwen voor politie en brandweer

Terwijl de werkzaamheden voor een nieuwe brandweerkazerne aan het Kerkeneind achter de huidige kazerne gestart zijn, heeft ook de politiezone Grens (Kalmthout, Essen en Wuustwezel) zicht op een nieuw adres. “Wij hebben in Wuustwezel een weiland op het oog naast de school Berkenbeek aan de Nieuwmoersesteenweg”, vertelt Lukas Jacobs, voorzitter van het politiecollege. “Er werd gezocht naar een centrale plek in het uitgestrekt werkingsgebied van de politiezone Grens. Het wordt de nieuwe thuishaven voor een 120-tal medewerkers van de lokale politie.” De nieuwbouw zal circa acht miljoen euro kosten. “Naast het nieuwe, centrale kantoor, zal er in alle drie de gemeenten een lokaal onthaalpunt van de politiezone blijven bestaan. Die zullen wellicht  geïntegreerd worden in het gemeentehuis”, licht voorzitter Lukas Jacobs toe...

Lees meer ›


15 jaar PWA in Kalmthout

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, afgekort PWA, is een vzw en laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit. Het PWA bestaat 15 jaar in Kalmthout.

PWA-voorzitter en CD&V-gemeenteraadslid Lea Van Looveren kijkt terug op deze periode : “Bij de start in 1996 kende het PWA in Kalmthout 127 ingeschreven werklozen, waarvan 29 mannen en 96 vrouwen. 35 personen daarvan waren op regelmatige basis actief. Nu zijn er nog 15 actieve personen. Die vermindering komt vooral omdat PWA’ers niet meer kunnen instappen in het poetssysteem. Die werd overgenomen door de dienstenchequebedrijven”...

Lees meer ›


Veel volk voor Wouter Beke in Kalmthout

De Oog in Oog-avond op 8 november van CD&V kende veel succes in Kalmthout. Bijna 200 geinteresseerden daagden op en sloegen een babbel met de verschillende CD&V-parlementsleden uit de regio. Ook voorzitter Wouter Beke was van de partij. In zijn toespraak spoorde Beke de aanwezigen aan om zich niet te laten verlammen door angst en onzekerheid, maar op lokaal vlak werk te maken van de vier CD&V-grondprincipes: "mensen versterken, de zekerheid van zorg geven, mensen verbinden, en vooruitzien." Na de speech van de voorzitter kwamen de lokale parlementsleden aan de beurt. Iedereen kon bekommernissen aankaarten bij Jef Van den Bergh (mobiliteit), Katrien Schryvers (welzijn), Tinne Rombouts (landbouw en milieu), Dirk De Kort (wonen en bouwen), Ludwig Caluwé (grensproblemen, ruimtelijke ordening en energie) en Nahima Lanjri (pensioenen). Nadien werd nagekaart, met o.a. Ivo Belet en Rik Torfs.

Kalender

donderdag, 12 oktober, 2017
Fractie OCMW
maandag, 16 oktober, 2017
OCMW-raad
dinsdag, 17 oktober, 2017
Bestuur CD&V