NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°25 - 16/10/2015
 
 

‘Huwen of samenwonen, een wereld van verschil’, lezing door Servais Verherstraeten

Nu dinsdag, 20 oktober om 20u, is iedereen van harte welkom op een ‘open bestuursvergadering’ in de grote zaal van De Kievit.  Servais Verherstraeten, voorzitter van de CD&V-kamerfractie, geeft een interactieve  uiteenzetting over een actueel thema: huwen of samenwonen, een wereld van verschil.  Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen huwen en feitelijk samenwonen? Welke rechten en plichten hebben partners bij een overlijden of echtscheiding? Iedereen is welkom op de open bestuursvergadering, ook niet-leden. Deze info-avond richt CD&V Kalmthout samen met de collega’s van Essen in.


Opgewaardeerde trage wegen krijgen eigen naam(bord)

Elf trage wegen krijgen een eigen naam en zullen ook opgenomen worden in Kalmthoutse stratenplannen. Een hele opwaardering voor de verkeersluwe en groene verbindingen in onze gemeente.  Maarten De Bock, schepen van Leefmilieu: “Reeds begin 2014 ondertekende de gemeente samen met Natuurpunt, VELT en de Biegilde het charter voor Biodiversiteit.  Eén van de actiepunten daarin is de aanpak van trage wegen. In samenwerking met de milieuraad besliste het gemeentebestuur om elf trage wegen open te stellen en te voorzien van een naam met een bijhorend naambord. Op sommige plaatsen hebben we ook een nieuwe aanplanting voorzien om het natuurlijke karakter van deze groene verbindingen te versterken. Zo werden in Klein Congo knotwilgen aangeplant en langsheen het Frans Van Trierpad, achter de gebouwen van Chiro Myin en het Heilig Hart Instituut, werd een bloemenmengsel ingezaaid.  De namen werden gekozen in samenspraak met de cultuur-, milieuraad en Jean Bastiaensen”, besluit Maarten De Bock.


Heraanleg marktplein en winkelcentrum De Beek draait op volle toeren

De heraanleg van het marktplein en winkelcentrum De Beek draait op volle toeren. René Francken, schepen van openbare werken, licht toe. “De werkzaamheden gebeuren in drie fases. Alle winkels blijven bereikbaar en we zorgen voor voldoende parkeerruimte. De regeling van de blauwe zone, maximaal drie uur parkeren, blijft van kracht.  Fase 1 loopt tot eind december 2015. Het marktplein, dat die periode niet toegankelijk is, krijgt een nieuwe betonlaag.  Langparkeerders verwijzen we naar de parking aan het station. De wekelijkse zaterdagmarkt moet ook verhuizen. De marktkramers staan rond het heraangelegde groenplein.  De weg rond het groenplein blijft op zaterdagvoormiddag voor de helft wel toegankelijk in één richting.

“Fase 2 loopt van begin januari tot midden maart 2016. De oostzijde van winkelcentrum De Beek – kant Lingerie Iris - wordt dan opgebroken en afgewerkt. Tijdens fase 3 van midden maart tot eind juni 2016 pakt de aannemer de westzijde aan en vernieuwen we de bestrating tussen de winkels. Tijdens fase 2 en 3 kan je parkeren op het marktplein.
Door een herprofilering van de weg komt er meer aansluiting tussen de winkels aan beide zijden van de Pastoor Weytslaan. De middenberm wordt doorgetrokken richting Statiestraat, met een afslagmogelijkheid ter hoogte van het marktplein. Op die manier wordt alles meer één geheel en stimuleren we parkeren op het marktplein. Een groene rand met bomen en struiken rond het marktplein zorgt voor een nieuw uitzicht. De glascontainers komen ondergronds. Onder het marktplein komt een bufferbekken voor de opvang van regenwater voor het wordt afgevoerd naar de waterlopen”, geeft René Francken nog mee.

OCMW en gemeente zijn solidair in extra opvang van vluchtelingen

Ook Kalmthout blijft niet onverschillig tegenover de acute noodopvang  van oorlogsvluchtelingen.  Dirk Van Peel, OCMW-voorzitter en schepen van Welzijn legt uit: “Fedasil lanceerde een oproep naar alle gemeenten om de LOI-plaatsen (Lokaal Opvang Initiatief) uit te breiden. En daar willen wij als Kalmthout graag positief op reageren. Het OCMW sloot een akkoord met het gemeentebestuur om de voormalige conciërgewoning van Gitok aan de Vogelenzangstraat 8 als LOI te gebruiken. Een recent aangekochte woning in de Albert Peeterslei gaan we gebruiken voor langdurige opvang. In de tweede helft van november verwachten we hier een Syrische weduwe met vier kinderen.“

“Als we als OCMW al onze ingediende voorstellen goedgekeurd krijgen, kunnen wij in Kalmthout 28 mensen op LOI-plaatsen voor een korte periode opvangen. We beschikken al verschillende jaren over woningen aan Heuvel 13a en Kapellensteenweg 311 en appartementen en een studio aan de Ijzerenwegstraat 2 voor in totaal 18 asielzoekers.  Daarbij komt dat de vroegere conciërgewoning van Gitok en we willen ook nog graag een woning huren op de private markt voor een gezin van maximaal zes personen. Tot nu toe was binnen de werking van het OCMW één personeelslid halftijds bezig met het Lokaal Opvang Initiatief (LOI), maar we bekijken de mogelijkheid om gezien de toenemende werkdruk rond deze materie, vanaf 1 november tijdelijk over een tweede halftijdse werkkracht te kunnen beschikken. Ze kunnen we de begeleiding nog verbeteren. Hiervoor kunnen we rekenen op subsidies van Fedasil, zonder verdere budgettaire consequenties voor het OCMW”, besluit Dirk Van Peel.


Ga in debat met Nahima Lanjri over de vluchtelingencrisis

Op maandag 9 november om 20u komt Nahima Lanjri – volksvertegenwoordiger en districtsraadslid in Borgerhout – naar feestzaal De Kievit. Iedereen is van harte welkom om met haar in debat te gaan over de vluchtelingencrisis. Waarom komen deze mensen naar hier? Hoe kunnen we hen als gemeente helpen? Moeten wij al deze mensen opvangen? Zijn wij in staat al deze mensen op te vangen? Een vluchteling teveel? Nahima Lanjri en CD&V Kalmthout debatteren graag met u over de toenemende vluchtelingenstroom.


Noteer de datum van onze RESTAURANTAVOND in uw agenda!

Zondag 22 november vanaf 17u30 in feestzaal 'De Kievit' - Korte Heuvelstraat 14 te Kalmthout.

Inschrijven kan je best doen via onze website www.kalmthout.cdenv.be > Restaurantavond