NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°14 - 29/09/2013
 
 

Info-avond: nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen

Vrouw & Maatschappij Kalmthout en Vrouw & Maatschappij Regio Voor- en Noorderkempen richten op maandag 14 oktober een info-avond in rond het nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen. In het Strijboshof, aan de Achterbroeksteenweg 69 in Kalmthout, kan je dan vanaf 20u komen luisteren naar ere-CD&V-volksvertegenwoordiger Luc Goutry en CD&V-kamerfractieleider Raf Terwingen. Zij zijn de auteurs van de nieuwe wet die het statuut van wilsonbekwame personen niet alleen vereenvoudigt, maar hen ook meer bescherming biedt. Wanneer iemand meerderjarig is, wordt hij juridisch zelfstandig. Hierdoor kan je contracten afsluiten, een bankrekening openen, enz... Sommige personen zijn daartoe niet in staat (vb. mensen met een mentale beperking, psychiatrische patiënten, senioren die dementeren,..) . Indien er dan geen familie ter beschikking staat, hebben deze zogenaamde wilsonbekwame personen bescherming nodig.  Vandaag is dat vaak een kluwen van beschermingsmaatregelen, waarin de nieuwe wet meer duidelijkheid brengt.


Didier Van Aert is nieuwe voorzitter van Jong CD&V

Jong CD&V Kalmthout koos dit voorjaar met Didier Van Aert (25) uit Achterbroek een nieuwe voorzitter.  Hij volgt Maggy Beyers op die in de loop van de legislatuur OCMW-voorzitster zal worden. “Ik ben gevraagd om de kar van de CD&V-jongeren in Kalmthout te trekken en die uitdaging ga ik met heel veel plezier aan”, zegt Didier Van Aert die ook zetelt als gemeenteraadslid.  Didier werkt als financieel auditor bij PriceWaterhouseCoopers (PWC) en is ook bekend van KLJ-Achterbroek en speelt bij de reserven van Achterbroek VV.
“Jong CD&V Kalmthout is momenteel al een enthousiaste bende waarmee we vijf à zes activiteiten per jaar organiseren. Iedereen die graag deel wil uitmaken van onze groep is welkom. Als jongeren volgen we de lokale politiek op de voet en proberen we ook af en toe een activiteit rond een actueel thema in te richten. Een info-avond rond gehoorschade of wonen in Kalmthout komt er zeker aan, maar ook hier zijn nieuwe ideeën steeds welkom.”Eugeen Lorriper behoort tot het ‘nationale’ bestuur van CD&V-senioren

Eugeen Lorriper (68) uit Heide-Kalmthout is verkozen in het algemeen bestuur van CD&V-senioren. Hij vertegenwoordigt er de regio Voor- en Noorderkempen.  “In dit ‘nationale’ bestuur zetelen per regio twee afgevaardigden.  Wij komen een zestal keer per jaar samen op de hoofdzetel van CD&V in de Wetstraat 89 in Brussel”, vertelt Eugeen Lorriper.  “Ik wil de senioren uit Kalmthout en de regio op het nationale niveau een stem geven. Wij volgen het Innesto-debat  kort op en proberen in de aanloop naar de verkiezingen van 2014 onze partij duidelijk te maken dat senioren voldoende aandacht verdienen. In de maatschappij vormen wij niet alleen een grote maar ook een ervaren groep mensen”, besluit Eugeen Lorriper. Eugeen maakt al jarenlang deel uit van CD&V Kalmthout, waar hij de laatste jaren ook de Kalmthoutse CD&V senioren vertegenwoordigt in het partijburo en bestuur.  Hij zetelt ook in het provinciaal bestuur.