NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°13 - 21/06/2013
 
 

Kalmthouts partijbestuur voert Innesto-debat

Het partijbestuur van CD&V in Kalmthout ging in debat over de congresteksten van het Innesto-congres dat wordt georganiseerd. Vlaams Parlementslid Dirk De Kort uit buurgemeente Brasschaat schetste de grote lijnen en concrete voorstellen uit de teksten over de thema's Mobiliteit en Wonen. Twee werkgroepen debateerden over de voorstellen en stelden aan een aantel amendementen op m.b.t. rekening-rijden, sociale huisvesting en bedrijfs-fietsen. Op 15, 16 en 17 november heeft het vernieuwingscongres van CD&V plaats in Lommel. CD&V-Kalmthout zal er mee haar stem laten horen.

Gert Van Dijck: nieuwe voorzitter CD&V-Kalmthout

Om de drie jaar worden de voorzitter en het dagelijks bestuur van de CD&V-afdeling verkozen. In Kalmthout neemt Gert Van Dijck (45) de fakkel van voorzitter over van schepen Maarten De Bock. Gert woont in de Zandstraat in Achterbroek. De liefde bracht hem vanuit Brecht naar Kalmthout. Hij is gehuwd met Hilde Francken en vader van drie dochters. Gert werkt als bediende bij een toeleveringsbedrijf in de melkveesector en is ook actief in de Achterbroekse dorpsraad. Hij volgt er o.a. de commissie verkeer met de heraanleg van de Roosendaalsebaan en het kruispunt als belangrijke items. Naast Gert als voorzitter vormen deze mensen het CD&V-partijbureau: Lea Van Looveren (ondervoorzitster en afgevaardigde voor de vrouwen), Ludwig Haes (secretaris), Eugeen Lorriper (afgevaardigde senioren), Stijn de Koning (communicatie), Didier Van Aert (voorzitter jongeren) Gert De Ridder (financiën), Cis Willemen (verslaggever) en Guy Uten (ledenwerver), Jan Breugelmans (fractieleider gemeenteraad) en Jan Fraeters (fractieleider OCMW). Maarten De Bock werd door het CD&V-bestuur uitgebreid bedankt voor negen jaar voorzitterschap, waaronder twee succesvolle gemeenteraadsverkiezingen.


Gemeente helpt verenigingen bij nieuwe geluidsnormen

Sinds dit jaar zijn nieuwe geluidsnormen van kracht voor geluidsversterkende muziek. In Kalmthout organiseren jeugdverenigingen heel wat fuiven. Silke Lathouwers, schepen voor  jeugd en evenementen : “Vanuit de milieudienst en het evenementenloket werden  organisatoren en horeca-uitbaters ingelicht over de nieuwe wetgeving. Die bepaalt dat het volume voortaan permanent moet gemeten worden. De gemeente zal daarvoor een geschikte geluidsmeter ontlenen. Op een scherm zie je hoeveel decibels (DB) worden geproduceerd en welke marge er nog is tot het toegelaten maximum.” Organisatoren zijn ook verplicht om oordopjes aan te bieden.  “Die kunnen ze gratis afhalen in het JAC-punt in de Dorpsstraat. Het evenementenloket zet daarmee opnieuw een stap in de ondersteuning van de Kalmthoutse jeugdverenigingen”, besluit Silke.


Genieten van volkstuintjes achter rusthuis St.Vincentius

‘Geniettuinen’: zo heet het project dat gemeente en OCMW uitwerken op een braakliggend terrein achter het park van woon- en zorgcentrum(WZC) Sint-Vincentius aan de Kapellensteenweg. Dirk Van Peel legt uit : “Dit project wil via de inrichting van een openbare ‘geniettuin’ de ontmoeting stimuleren tussen de bewoners en mensen van alle leeftijden buiten het rusthuis. De tuin zal voor iedereen toegankelijk zijn en de mogelijkheid bieden voor bejaarden om samen met anderen te tuinieren.” Ook schepen van Groenbeleid Maarten De Bock is betrokken : “De gemeentelijke groendienst zal het terrein inrichten, o.a. met meerdere volkstuintjes. Zo’n 20 Kalmthoutenaren stelden zich kandidaat voor het beheer van zo een tuintje. Tegelijk verbinden zij ze er zich toe om tijdens het tuinieren een bewoner van het rusthuis ‘bij de hand te nemen’. Zo geven ze een aanzet om een levendige en gezonde ontmoetingsplaats te creëren voor jong en oud.” De gemeenteraad keurde hiervoor al een overeenkomst goed waarbij St.-Vincentius het terrein van 2.800 m² tussen het park en de schuttersgilde kosteloos ter beschikking stelt aan de gemeente.


Plannen voor dorpshuis Nieuwmoer krijgen vorm

CD&V maakt vanaf volgend jaar werk van een dorpshuis in Nieuwmoer. De nieuwbouw komt naast de school de Maatjes, op de plaats waar vandaag het oude klooster staat. “Onlangs zaten we samen met een groep geïnteresseerden van Nieuwmoer en die reageerden positief op de plannen”, aldus burgemeester Lukas Jacobs. In het bijzijn van de Nieuwmoerse raadsleden van gemeente en OCMW gaf de architect tekst en uitleg. “Er komt een volledige nieuwbouw. Het gelijkvloers biedt plaats aan een cafetaria, ontmoetings- en vergaderruimte. Op de verdieping komt de wijkbibliotheek van Nieuwmoer en is er ruimte voor computercursussen e.d. Het buitenterras sluit mooi aan op de vernieuwde speelplaats van de school”, zegt Lukas. “De budgetten worden voorzien in 2014. Tegen dan kunnen de vrijwilligers zich samen met de medewerkers van het Dienstencentrum in Kalmthout voorbereiden op de werking. Het doel is om een laagdrempelige ontmoetingsplek aan te bieden waar mensen samen komen voor ontspanning en vorming. We gaan ook na welke diensten de gemeente en het OCMW er kunnen aanbieden.”