Burgemeester Lukas Jacobs verwelkomde de aanwezigen tijdens de tweede debatavond van CD&V Kalmthout over ruimtelijke ordening.

Jef Van den Bergh, schepen van Ruimtelijke Ordening, stelt het nieuwe ruimtelijk structuurplan voor. Dit zit nog tot 16 mei in openbaar onderzoek. “Met dit plan geeft de gemeente een visie weer van hoe zij in de toekomst met ruimte willen omgaan. Het gaat om algemene krijtlijnen, niet zozeer om individuele situaties.”

“Er zijn 4 deelruimten: centrale woonband, natuur- en landschapspark, open landbouwgebied, bedrijventerreinen Bosduin en Rijkmaker. Een gemeentelijk structuurplan moet passen in een provinciaal en een Vlaams structuurplan. Volgens die hoger opgelegde normen leent bijvoorbeeld de stationsomgeving van Kalmthout zich perfect om te ontwikkelen tot een mix van wonen en publieke voorzieningen. Het groene karakter van de ‘woonbossen’ in Kalmthout moet net zoals de open (landbouw)ruimte behouden blijven. Bij ontwikkeling van nieuwe industriezone probeert de gemeente te kijken naar bedrijven met een lage transportbehoefte.”

Na een filmpje van de Vlaamse bouwmeester nam deskundige Brecht Vandekerckhove het woord. “Het vroegere woonideaal heeft zijn houdbaarheidsdatum bereikt… het is tijd om te zoeken naar nieuwe woonvormen, die betaalbaar zijn én woonkwaliteit bieden.”

“Compacter wonen en minder bouwgrond gebruiken, betekent niet per sé goedkoper wonen. Ruimte, comfort en tijd spelen steeds vaker een rol. Iemand in stedelijk gebied legt gemiddeld 13 km per dag af, in een villawijk 25 km per dag. Dan kies je al sneller voor de auto.”

“Een gemeentebestuur heeft een ‘verdichtingsvisie’ nodig om leefbare kernen te houden. ’t Is vaak een kwestie van op de juiste plaats te bouwen. Wat kan waar nog? We moeten steeds meer rekening houden met doelgroepen zoals alleenstaande ouders of personen met een beperking die zelfstandig kunnen wonen.”

“Vergrijzing kunnen we niet tegenhouden. Er bestaat wel een groot verschil tussen actieve senioren en zorgbehoevenden. 1/3 van woningen in Vlaanderen is onaangepast aan vergrijzing. Zo is bijvoorbeeld het toilet te smal om met de rollator te bereiken of zijn de trapjes in de woning erg lastig. Vlaamse thuisverplegers rijden dagelijks 15 keer de wereld rond! En onze zorgbehoefte zal in de toekomst nog verdubbelen…”

“Toegankelijkheid stopt vaak aan de voordeur van nieuwbouwappartementen, terwijl ze net mikken op senioren. Als gemeente kan je bouwpromotoren daar meer over doen nadenken. Tegen 2020 zullen er in België 1.000.000 senioren zijn. Mensen willen wonen, niet verzorgd worden. Zolang mogelijk toelaten om mensen zelfstandig te laten wonen, maar dat moet niet per sé in hun eigen woning zijn! Mensen zo lang mogelijk ‘thuis’ laten wonen, is hun zelfstandigheid ontnemen.”

Aansluitend volgde een boeiend debat over aangepaste woningen voor ouderen, het belang van winkels in de dorpskernen, de bouw van appartementen en hoe daar verder mee omgaan, de aanpak van de verdichting in de landelijke kernen Nieuwmoer en Achterbroek, het opdelen van grote woningen in meergezinswoningen, het behoud van de open ruimte en het opleggen van parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten.

  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.