Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is een beleidsdocument waarin de visie van een gemeente op ruimtelijke ordening wordt vastgelegd. Het zijn plannen die een antwoord geven op vragen als: Hoeveel nieuwe woningen zijn er nodig? Waar kunnen die best gebouwd worden? Hoeveel groen, hoeveel bos, hoeveel landbouwgrond ?

Kalmthout wordt opgedeeld in 4 deelruimten :

  1. Centrale Woonband
  2. Natuur- en landschapspark
  3. Open landbouwgebied
  4. Bedrijventerreinen Bosduin & Rijkmaker

Binnen die deelruimten worden uiteenlopende ruimtelijke projecten opgenomen en wordt de visie daarover vastgelegd.

Schepen Jef Van den Bergh : "Concreet gaat dat om de gebieden waar nieuwe verkavelingen mogelijk zijn op korte, middelange en lange termijn. Daarnaast wordt de focus gelegd op een aantal plaatsen waar nieuwe ontwikkelingen wenselijk zijn. Dat is o.a. de stationsomgeving Kalmthout en de toeristisch-recreatieve poort aan de Vroente. Ook onze natuur speelt in dit plan een voorname rol met de selectie van heel wat natuurverbindingen." Er wordt ook vastgelegd welke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) worden opgemaakt na de goedkeuring van dit GRS. "Zo zijn we al gestart met het RUP Woonbos 2. Dat beschermt de groene woonbossen in Heide en legt de maximum bouwmogelijkheden daar vast. Ook voor de domeinen Strijboshof en de Markgraaf en de voetbalterreinen in Achterbroek worden RUP's uitgewerkt om de verschillende ruimtelijke knelpunten daar aan te pakken."De gemeenteraad stelde het geactualiseerde GRS voor Kalmthout vast op de gemeenteraad van januari 2018. "Het plan is dus nog niet definitief goedgekeurd. Dat kan pas nadat inwoners hun op- en aanmerkingen kunnen formuleren tijdens een openbaar onderzoek. Dat onderzoek loopt vanaf 16 februari 2018 en dat drie maanden lang. Je opmerkingen bezorg je uiterlijk op 16 mei 2018 per aangetekende brief aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Kerkeneind 13 in Kalmthout."

Jef Van den Bergh : "De gemeente Kalmthout organiseert op zaterdagnamiddag 10 maart een informatie- en inspraakvergadering voor de bevolking in zaal Zonnedauw te Kalmthout. De concrete projecten en voorstellen worden daar uitvoerig voorgesteld en uitgelegd aan de bezoekers. Iedereen is welkom."

Hier vind je de integrale teksten en kaarten van het geactualiseerde ruimtelijk structuurplan van Kalmthout

  • Ruimtelijke ordening

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.