Nieuwe investeringen dankzij gezonde gemeentefinanciën


vrijdag, 6 januari, 2017
De Essensteenweg krijgt in 2017  nieuwe fietspaden en riolering

Het budget van 2017 bevat opnieuw een aantal belangrijke investeringen. In totaal investeert de gemeente Kalmthout dit jaar 4,4 miljoen euro.

Maarten De Bock (CD&V), schepen van financiën : “Door de Kalmthoutse financiën goed onder controle te houden, zijn de gemeentelijke belastingen al sinds 2003 niet meer verhoogd. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft op 1.100 en ook de aanvullende belasting op de personenbelasting blijft gelijk op 7,5 %” “
In 2017 bouwt de gemeente Kalmthout ook  de schuldgraad verder af. “We nemen deze bestuursperiode geen leningen op”, zegt De Bock. “Daardoor kunnen we de schuld verder afbouwen tot 4,1 miljoen euro. In 2002 bedroeg de totale gemeentelijke schuld nog 21,5 miljoen euro. Door minder af te betalen, kan de gemeente meer investeren. Zo zal in 2018, het laatste jaar van de bestuursperiode, nog 5,3 miljoen euro geïnvesteerd worden.” Het meerjarenplan bevat ook positieve exploitatieresultaten voor de volgende werkingsjaren.

De belangrijkste investeringen voor dit jaar gaan naar de verkeersveiligheid en verdere vernieuwing van het openbaar domein. Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) licht toe : “De aannemer is al gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van een fietspad en riolering langs de Essensteenweg in Nieuwmoer. In Achterbroek wordt werk gemaakt van de verkeersveilige heraanleg van het kruispunt. In Heide gaat de vernieuwing van het Heidestatieplein verder. Het plein tussen het station en de kerk tot aan de Vredelaan zal verfraaid worden.  De parking aan het drukke Willy Vandersteenplein breiden we uit.” De gemeente koopt daarvoor bijkomende grond aan van een privé-eigenaar.

“Aan de fietsenstallingen aan de stations in Kalmthout, Kijkuit en Heide installeren we camera’s om de fietsdiefstallen aan te pakken”, gaat Jacobs verder. “De plannen worden verder uitgewerkt voor de invulling van de stationsomgeving van Kalmthout op de vroegere sportterreinen. Dit jaar krijgt de jeugd daar alvast een nieuw skatepark. Het dorpshuis in Nieuwmoer wordt afgewerkt en wordt een nieuwe ontmoetingsplek, midden in het dorp. Aan het sportpark Heikant is nog ruimte voorzien voor een turnhal. De architect kan aan het werk om ook deze plannen in gang te zetten.”  Tot slot, de gemeenteraad zal dit jaar twee belangrijke beleidsdocumenten actualiseren : het ruimtelijk structuurplan en het mobiliteitsplan.

Deze plannen lichten we verder toe aan de bevolking tijdens de vijf wijkvergaderingen in maart 2017.