Kalmthoutse subsidie voor energieaudit bij renovatie woning


woensdag, 3 mei, 2017
Kalmthoutse subsidie voor energieaudit bij renovatie woning

Het gemeentebestuur besliste om iedereen die – met het oog op een energiezuinige renovatie van een bestaande woning een audit laat uitvoeren – recht heeft op een subsidie. Wie daarna effectief voorgestelde maatregelen laat uitvoeren, heeft nog eens recht op een bijkomende premie.

Maarten De Bock (CD&V), schepen voor Leefmilieu, geeft toelichting : “Ter ondersteuning van het gemeentelijk energiebeleid en het Klimaatactieplan biedt intercommunale IGEAN de uitvoering van renovatieaudits in privéwoningen aan. Dat betekent dat er een energiedeskundige langskomt voor een controle”, legt Maarten De Bock uit. “Hij checkt onder meer de isolatie in uw woning en de manier waarop u verwarmt en warm water produceert. U ontvangt een verslag waarin men de mogelijke energiebesparende maatregelen zal voorstellen.”

“Zo’n professionele energieaudit kost circa 450 euro. Omdat dit toch een aanzienlijke kostprijs is, maar wij als gemeente toekomstige verbouwers willen stimuleren om het toch te laten doen, kennen we een subsidie toe. Deze bedraagt 20% van de gefactureerde kosten met een maximum van 100 euro per bestaande woning.”

“Wie vervolgens effectief energiebesparende maatregelen laat uitvoeren met een minimuminvestering van 500 euro, kan aanspraak maken op een tweede subsidie. Deze bedraagt nogmaals 20 procent van het gefactureerde bedrag met een maximum van 100 euro. Met deze subsidies willen we de drempel om een energieaudit te laten uitvoeren verlagen en de mensen aanzetten om bij renovaties energiebesparende maatregelen te nemen”, besluit Maarten De Bock, schepen van Leefmilieu. 

Meer info: https://milieuenveiligheid.igean.be/renovatie-audits/3629/default.aspx?v...