Geen bouwvergunning voor Lidl in centrum van Kalmthout


woensdag, 21 juni, 2017
Geen bouwvergunning voor Lidl in centrum van Kalmthout

Het college van burgemeester en schepenen besliste om Lidl geen bouwvergunning toe te kennen. Zij dienden een aanvraag in om een supermarkt te bouwen in het centrum van Kalmthout. Vooral de impact op de mobiliteit gaf de doorslag dat de gemeente de komst van een supermarkt daar niet ziet zitten.

Lidl diende een bouwaanvraag in om een supermarkt te bouwen op een site van 8600 m² tussen de Kapellensteenweg, Foxemaatstraat en Roggebos. Het gaat om een winkelfiliaal van 2375 m², met 125 parkeerplaatsen. Zij planden ook twee in- en uitritten: één langs de Kapellensteenweg en één in de Foxemaatstraat.

Verschillende gemeentelijke diensten en ook de Vlaamse overheid gaven een negatief advies in de stedenbouwkundige procedure. Het Kalmthouts schepencollege volgde deze adviezen en besliste daarom om geen vergunning af te leveren aan Lidl.

Hoewel de locatie - als woongebied - juridisch aanvaardbaar is op stedenbouwkundig vlak, is de inplanting van een supermarkt niet wenselijk omwille van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming. De Foxemaatstraat heeft een krap profiel. Die smalle straat, waar ook veel fietsers rijden, is nu al een belangrijke ontsluitingsweg naar de Brasschaatsteenweg, de 3 scholen in de buurt en sportpark Heikant. AWV, het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, ziet een bijkomende ontsluiting op de Kapellensteenweg bovendien niet zitten.

Bij de aanvraag voegde Lidl ook een mobiliteitsonderzoek toe. Die ging er foutief van uit dat de Kapellensteenweg gecategoriseerd is als een ‘stedelijke hoofdweg’ i.p.v. een ‘lokale weg’. Die categorisering bepaalt o.a. de maximum capaciteit van de weg. Uit de recente verkeerstellingen blijkt dat de limiet voor de Kapellensteenweg nu bijna bereikt is en dat die wordt overschreden door de komst van een nieuwe supermarkt.

Ook de gemeentelijke groendienst gaf een ongunstig advies. Door de grote verhardingsgraad op het terrein moeten 53 bomen verdwijnen zonder voldoende compensatie.

Tijdens het openbaar onderzoek kwamen ook heel wat bezwaren binnen bij de gemeente. De gemeente ontving verschillende petities met meer dan 500 handtekeningen en 110 individuele bezwaren. Er is duidelijk geen draagvlak in de buurt voor de bouw van de supermarkt. Die bezwaren werden weerhouden vanwege de negatieve impact op de directe omgeving.