Fietspaden langs gewestwegen : een stand van zaken


woensdag, 15 februari, 2017
Het nieuwe fietspad langs de Wuustwezelsteenweg in Nieuwmoer

De aanleg van nieuwe fietspaden langs de gewestwegen in Kalmthout is een werk van lange adem. Soms duurt het jaren alvorens de aannemers verschijnen voor de aanleg ervan. Er werden de voorbije jaren al heel wat inspanningen geleverd. Zo verschenen nieuwe fietspaden langs verschillende gewestwegen die onze gemeente doorkruisen. Samen is dat al meer dan 10 kilometer fietspaden. Toch zijn er nog een belangrijk aantal missing links. Er wordt hard aan gewerkt om ook die te voorzien van veilige fietspaden.

Jef Van den Bergh, schepen van Mobiliteit : "Fietspaden aanleggen langs de gewestwegen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid en  het gemeentebestuur. Dat vraagt extra overleg en afstemming. Tegelijk worden de wegenwerken bij de aanleg van fietspaden vaak gecombineerd met de aanleg van riolering. Ook dat heeft heel wat impact op de voorbereiding en de uitvoering. Er zijn ook andere hindernissen waarmee we geconfronteerd worden en die maken dat een fietspad effectief realiseren soms een processie van Echternach wordt. Soms moeten mensen overtuigd worden wanneer een voortuin, een parkeerplaats of zelfs een rijstrook moeten opgeofferd worden. Bovendien zijn er de ‘kwaliteitscriteria’ van de Vlaamse overheid die maken dat je niet zomaar een strookje kan aanleggen dat als fietspad moet dienen. Verder zijn er de bomen die al of niet mogen gerooid worden, de grachten die niet ingebuisd mogen worden, enz. Toch hebben we grote ambities om nog heel wat kilometers vrijliggende fietspaden aan te leggen. Als we echt meer mensen willen verleiden om de fiets te nemen voor hun mobiliteit, is het immers van cruciaal belang dat ze dat veilig kunnen doen. 

Putsesteenweg

"Voor ons was dé prioriteit – na het realiseren van de fietspaden langs de Wuustwezelsesteenweg (volledig klaar) en de Essensteenweg (in uitvoering) – vrijliggende fietspaden langs de Putsesteenweg. We zien daar immers een groeiend aantal fietsers richting de bedrijven in de Antwerpse Haven. Woon-werk verkeer dus, niet langer met de auto, maar met de fiets. Gezond en goed voor onze leefomgeving. Vrijliggende fietspaden zouden dit verder een boost kunnen geven. We dachten – samen met het toenmalige studiebureau – een goede oplossing te hebben om een relatief snelle realisatie mogelijk te maken: infiltratiebuizen in de grachten en een fietspad er bovenop. Minder onteigeningen, minder groen dat moest verdwijnen en minder kosten : het leek alleen maar voordelen te hebben. Alles werd goed berekend en uitgetekend. Maar vanuit de Vlamse overheid kwamen toch heel wat opmerkingen. Ze waren niet akkoord met plannen. Daarenboven ging het studiebureau failliet. In overleg met Vlaanderen hebben we dan beslist om dit project aan hen over te laten (AWV, Afdeling Wegen en Verkeer). Zij beschouwen dit traject (over Kalmthout en Kapellen verder door richting Stabroek) als een belangrijke functionele bovenlokale fietsverbinding en gaan deze nu zelf realiseren. Het fietspad wordt nu achter de gacht aangelegd. Als gemeentebestuur proberen we vooral om vaart in het project te houden. De Vlaamse overheid plan de aanleg in 2020-2021."

Roosendaalsebaan

"En ondertussen zitten we niet stil voor andere fietspaden. Waar we het verste mee staan, zijn de vrijliggende fietspaden langs de Roosendaalsebaan in Achterbroek. Eind vorig jaar konden we de plannen presenteren aan de omwonenden. Dat leidde nog tot een aantal opmerkingen die ondertussen werden verwerkt. Het nieuwe plan werd besproken in de GBC, de Gemeentelijke Begeleidingscommissie, waarin lokale mensen, maar ook vertegenwoordigers van De Lijn, van de Vlaamse dienst Mobiliteit en van AWV zitten. Opnieuw kwamen een aantal opmerkingen en aandachtspunten naar voor, opnieuw moeten aangepaste plannen worden uitgewerkt, waarna alles wordt doorgestuurd naar de RMC, de Regionale Mobiliteitscommissie die uiteindelijk groen licht kan geven. Pas dan kan gestart worden met de noodzakelijke onteigeningen en het aanleggen van het fietspad zelf. Het Vlaams Gewest heeft de nodige middelen voorzien in 2019-2020, wij rekenen erop om hiermee sneller te kunnen starten. Begin 2018 wordt het kruispunt van Achterbroek heringericht, idealiter sluiten de werken aan de fietspaden daar onmiddellijk op aan."

Achterbroeksteenweg

"Tussen Achterbroek en Kalmthout, langs de Achterbroeksteenweg is er ook nog een belangrijk gedeelte zonder fietspaden, tussen de beide bebouwde kommen. De plannen worden verder concreet uitgewerkt. Zo moet o.a. beslist worden over de breedte van de open grachten. Voor de beheerder van de Kleine Aa, de provincie, mogen de beken niet té snel water afvoeren naar de Kleine Aa, wat wil zeggen dat de grachten zo breed mogelijk zouden moeten zijn. Maar het moet ook allemaal haalbaar blijven qua onteigeningen. We hopen de plannen rond te krijgen midden dit jaar, zodat de werken over enkele jaren opgestart kunnen worden. Volgens de huidige planning kan dat in 2019. De geraamde kost bedraagt 1,1 miljoen Euro."

Brasschaatsteenweg

"Ook op de Brasschaatsesteenweg moeten we nog een ‘missing link’ wegwerken. Tussen het rondpunt en de Franse Weg plannen we een dubbelrichtingsfietspad aan dezelfde kant van de weg als elders langs deze steenweg (westzijde). De uitdaging is hier om de op- en afritten van de verschillende bedrijven op een veilige manier te kruisen met dit fietspad, in overleg met de bedrijfsleiders. Er wordt ook nog bekeken of er een bushalte kan ingeplant worden aan het kruispunt met Franse Weg / Leemdreef in functie van KMO-zone Bosduin, en ook de zichtbaarheid van dit kruispunt wordt nog bestudeerd door AWV. De plannen worden verder aangepast en afgewerkt, wij rekenden op start der werken in 2019, maar AWV voorziet onteigeningen en werken in de jaren 2020 en 2021."

Ook nog op het programma staat een stukje van het Heiken in Achterbroek, meer bepaald tussen Kalmthoutsesteenweg en de inrit van slachthuis Noordvlees Van Gool. Gezien het veelvuldig gebruik door vrachtwagens van dit weggedeelte, is een vrijliggend fietspad hier geen overbodige luxe. Noordvlees Van Gool heeft zich geëngageerd om dit op eigen kosten aan te leggen. Momenteel loopt de bouwaanvraag, de aanleg start nog dit jaar