Bijkomende subsidies voor Kalmthoutse cultuurverenigingen


dinsdag, 24 januari, 2017
50 erkende cultuurverenigingen in Kalmthout krijgen elk een extra gemeentelijke subsidie van 181 euro

50 erkende cultuurverenigingen in Kalmthout kregen in 2016 elk een extra gemeentelijke subsidie van 181 euro. Die maatregel werd goedgekeurd door het schepencollege, op voorstel van het dagelijks bestuur van Cultuurraad Kalmthout.

Burgemeester Lukas Jacobs : “Op basis van het subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen en waardevolle culturele initiatieven worden jaarlijks basissubsidies toegekend aan de erkende cultuurverenigingen. Zo werd eerder 300 euro basissubsidie toegekend aan de 50 erkende cultuurverenigingen.”
Indien er op het einde van het jaar een overschot is binnen het budget voor de uitkering van de basissubsidie, projectsubsidies en bijzondere subsidies voor de cultuurverenigingen, dan wordt dit overschot volgens het subsidiereglement evenredig verdeeld en toegekend aan de erkende verenigingen bovenop de reeds uitgekeerde basissubsidie.

Lukas Jacobs : “Het restbedrag is 9050,40 euro. In toepassing van voormeld subsidiereglement hebben 50 erkende cultuurverenigingen daarom elk recht op een extra subsidie van 181 euro. In totaal ontvangen ze daardoor in totaal 481 euro basissubsidie van de gemeente.”